خاس انگلیسی:راج انگلیسی:Toyon:Heteromeles arbutifolia


 

این نوع گیاه که با نام علمی Heteromeles arbutifolia می باشد و با نام تویون رایج است از. خانواده گلسرخیان بوده و درختچه ای است دائمی بومی نواحی ارگان و کالیفرنیای آمریکا  و تنها گونه از جنس Heteromeles می باشد و بخاطر شباهتش با درختچه خاس اولین مهاجرین انگلیسی آن را بنام راج یا خاس انگلیسی نامیدند در صورتیکه درختچه خاس از خانواده خاسیان aquifoliaceae می باشد.
این درختچه خاس همیشه سبز بوده و دارای برگ هایی برنگ سبز تیره ،چرمی و براق که کناره های آن تیغ مانند است 
 در بهار دارای گل های سفید و در تابستان دارای میوه های قرمز رنگ است .به خشکی مقاوم بوده و نیاز ابی کمی دارد  و در مناطق آفتابی و یا سایه آفتاب قابل کشت می باشد .گیاهی کاملا مناسب برای فضای سبز مخصوصا مناطق دارای آفتاب کم ، رطوبت و آب اندک می باشد.
تکثیر خاس انگلیسی:
این درختچه از طریق کاشت بذر و قلمه ساقه قابل تکثیر است.

منبع:

https://selectree.calpoly.edu/tree-detail/heteromeles-arbutifolia
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران