خوابانیدن چهار پایه ای تنه درختان برای تکثیر: Stooling Layering

در این روش از خوابانیدن شاخه بمنظور تکثیر  باید درخت را در فصل بهار  هرس شدید کرد و تنه درخت را زیر خاک کرد زمانی که شاخه های جدید حدود ۱۰ -۱۵ سانتیمتر رشد کرد ریشه ها نیز رشد کرده اند . در پاییز بعدی خاک ها را از روی گیاه کنار بزنید و هر شاخه را جدا کنید و بطور جداگانه بکارید . این روش برای درخت سیب، ماگنولیا،درختچه اسپیره و کوتوناستر کاربرد دارد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران