نهال به:Quince tree

 
553
 
درخت به به طور وحشی در مناطق جنگلی کشور از آستارا در استان گیلان تا علی آبادکتول در استان گلستان پراکنده است. میوه انواع وحشی به کوچک و تنوع زیادی در زمان رسیدن نشان می دهند. طی قرن ها ایرانیان انواع برتر این درخت را گزینش کرده و در مناطق مختلف کشور به عنوان ارقام بومی کشت کرده اند. میوه به از جمله تولیدات منحصر به فرد کشور در طول تاریخ بوده است و در کمتر کشوری چنین گستره تولید و ارقام مشاهده می شود. از جمله مهمترین ارقام گزینش شده به در کشور می توان به رقم اصفهان، به رقم گورتون، به رقم نیشابور و به ترش آذربایجان را نام برد. از میان این ارقام، به اصفهان  و به ترش آذربایجان بیش از سایر ارقام تاکنون مورد استقبال قرار گرفته و طی دهه های اخیر به غیر از باغ های استان اصفهان، در باغ های مناطق شمال شرق در استان خراسان رضوی تا شمال غرب در استان های زنجان و آذربایجان غربی گسترش یافته است. رقم به اصفهان دارای میوه گرد تا کمی کشیده با حاشیه دم میوه برآمده است. طی دو دهه اخیر بیماری آتشک کشت این درخت را در استان های تهران و قزوین و به تازگی استان خراسان رضوی با مشکل جدی مواجه کرده است. خسارت آتشک روی درخت به بیشتر در مناطقی جدی تلقی می شود که دمای ابتدای بهار بالا و میزان بارندگی و به عبارت بهتر رطوبت هوا برای توسعه بیماری مناسب باشد. کاهش تولید به در برخی استان ها از یک طرف و از طرف دیگر افزایش صادرات این محصول در کنار توسعه زیر ساخت های نگهداری و انبارداری سبب افزایش قابل توجه قیمت به شده که تمایل زیادی را برای احداث باغ های مدرن و یکدست این محصول به وجود آورده است.
 

نهال به - نهال کرج553
 
بر این اساس شناسایی ارقام متحمل به بیماری آتشک درخت به از جمله اولویت های اصلی این محصول طی سال های اخیر بوده است. به این منظور طی یک برنامه ملی برای اولین بار در کشور بین سال های 1383 تا 1385 بیش از 50 رقم و ژنوتیپ درخت به توسط نگارنده با همکاری محققان مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان های اصفهان و خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان در کلکسیون جامع درخت به در بخش تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر جمع آوری شد. ارزیابی مولکولی این کلکسیون بیانگر تفاوت قابل توجه ارقام جمع آوری شده در سطح ژنتیکی بوده است. همچنین مقاومت عمده ارقام این کلکسیون نسبت به بیماری آتشک در شرایط گلخانه ای با استفاده از تزریق باکتری Erwinia amylovora به سرشاخه ها مورد بررسی قرار گرفت و ارقام متحمل تر و باکیفیت بالاتر به منظور معرفی مدنظر قرار گرفته اند. ارزیابی اولیه شماری از ارقام جدید جمع آوری شده به نشان داده است که این ارقام از نظر کیفی دارای برتری قابل توجهی به رقم به اصفهان بوده و از نظر بازار پسندی، انبارداری و تحمل به آتشک نیز مطلوبتر می باشند. تلاش بر این است با معرفی این ارقام همراه با استفاده از پایه های پاکوتاه کننده متحمل تر به کلروز ناشی از کمبود آهن کشت این محصول ارزشمند و منحصر به فرد را در کشور به جایگاه قابل قبولی ارتقاء داد. بدون تردید این هدف محقق نخواهد شد مگر اینکه تولید کنندگان این محصول به اهمیت جایگزینی سیستم احداث و مدیریت سنتی باغ به با سیستم مدرن آشنا شوند.

     به ترش آذربایجان

553
 
  به ترش آذربایجان
 
این رقم به منشا آن ایران است که دارای مزه ای تقریبا ترش  بوده که در اوایل مهر ماه می رسدو از خاصیت انبارداری طولانی برخوردار است که از طریق بذر یا پیوند قابل تکثیر است.

   شماره تماس: 09126947735 لشگری
 

     به محلی


 
553

 
  به محلی:

   
این رقم به از ارقام بسیار خوشمزه خوش عطر بوده که منشاء آن ایران است  و از انبارداری طولانی برخوردار است.

   شماره تماس: 09126947735 لشگری

 

   به اصفهان

 
 
553
 
  به اصفهان

 
به اصفهان مهمترین رقم تجاری محسوب می شودکه منشاء آن ایران بوده که در اوایل مهر می رسد و از خاصیت انبارداری طولانی برخوردار است.

    شماره تماس: 09126947735 لشگری

      

  به ایتالیایی


553
 
   به ایتالیایی:

   این رقم به که منشاء آن کشور ایتالیا می باشد به نام اونشوآب هم شناخته می شود که در اوایل مهر می رسد و مشخصه آن وزن زیاد آن است که گاه به یک ونیم کیلو گرم نیز می رسد.

 
  شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

خسارت آتشک روی درخت به بیشتر در مناطقی جدی تلقی می شود که دمای ابتدای بهار بالا و میزان بارندگی و به عبارت بهتر رطوبت هوا برای توسعه بیماری مناسب باشد.

رقم اصفهان، به رقم گورتون، به رقم نیشابور و به ترش آذربایجان

خاصیت انبارداری طولانی

تعداد بازديد : 1792
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران