آلوی اروپایی : Prunus domestica

 
آلوی اروپایی یا Prunus domestica دارای گوشت میوه ای  شیرین است که برای خشک کردن بسیار کاربرد دارد و این نوع آلو نیازمند ۱۴۰ تا ۱۶۰ روز می باشد تا میوه آن برسد .

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

صحرایی: 09355161163  

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران