کاشت نهال پسته:Pistachios culture

: کاشت پسته از طریق نشا

در روش کاشت از طریق نشا کاری باید ابتدا  بذر پسته را  داخل پلاستيک بکارید  بعد از خيساندن بذرها و ضدعفوني آن ها، دو عدد بذر در عمق ۳ الی ۲ سانتي متري خاک گلدان قرار دهید و روي آن با ماسه يا خاک اره بپوشانید و قتی نشا ها به میزان کافی رشد کردندآنها  را  اواخر زمستان و اوايل بهار  میتوانید به زمین اصلی منتقل کنید.

 بهترين زمان كاشت نهال پسته:

1-در روزهاي آفتابي و گرم و يا يخبندان و روزهايي كه باد شديد است از كاشت نهال پسته بایستی خودداري شود.

2-در مناطق دارای آب و هوای گرم و متعدل و همچنین در نواحی با اقلیم نيمه سردسير، بهترين زمان كاشت نهال پسته، فصل پائيز پس از خواب رفتن نهال پسته است.

3-در مناطق با اقلیم سردسير مناسبترین زمان کاشت نهال پسته، بهتر است پس از سپري شدن يخبندان انجام گردد.

توجه داشته باشید  که پایان زمان كاشت نهال پسته در فصل پائيز بایستی طوري تنظيم و برنامه ريزي شود كه ريشه نهال ها محيط جديد قبل از فرارسيدن يخبندان آدابته شده باشد پس بايد پايان زمان كاشت 2 الي 3 هفته قبل از بيداري ظاهري نهال درخت پسته باشد.
 

برای خرید ،کاشت و مشاوره نهال های پسته لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس یگیرید.

 شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر :09384398752 
 
فاتح  :09122275234


 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران