تکثیر  نرگس درختی: Philodelphus coronarius-propagatedاگر تکثیر درختچه نرگس درختی  با قلمه چوب سخت باشد باید برای گرفتن قلمه چوب سخت در اوايل بهار اقدام کنید و سپس قلمه‌ها را در شاسي يا گلخانه تكثير ريشه‌دار کنید.

تکثیر نرگس درختی با قلمه چوب نرم:

قلمه چوب نرم باید  از ساقه های رشد یافته در فصل جاری باشد ساقه هایی بصول ۱۰تا ۱۵ سانتیمتر از انتهای ساقه که این قلمه ها بعد از دو هفته ریشه می دهند. زمان گرفتن قلمه باید در خنکای صبح یا ساعات عصر باشد بعداز قلمه گیری سریع به محیط مناسب که دارای رطوبت کافی باشد تا قلمه های خشک نشوند.

تکثیر نرگس درختی با قلمه چوب سخت:

زمان گرفتن قلمه  چوب سخت باید هنگامی باشد که گیاه در دوران رکود است که زمان آن اواخر پاییز،زمستان ویا اوایل بهار میباشد و ضخامت آن حدود ۲ سانتیمتر و طول آن ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر باشد.و آن را در خاک اره نمناک یا پیت ماس و یا لابلای پلاستیک پیچیده یا در کیسه پلاستیک و در یخچال نگه داری کنید تا آماده ریشه زنی شود.

برای کاشتن قلمه،  برگ های انتهایی قلمه را تا جوانه سوم قطع کنید برای تشویق ریشه زنی می توانید آن را در هورمون ریشه زایی فرو کنید و بکارید.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران