درخت انجیلی،درخت چوب آهنی پارسی:Parrotia persica

درخت زیبای انجیلی با نام رایج  Persian ironwood یا درخت چوب آهنی پارسی درختی ست کوچک،تک تنه برگریز که معمولا بعد از ۷ سال  بلندای آن به ۶تا ۱۲ متر هم میرسد که میتواند به عنوان درختچه هم با چند تنه رشد کند که در این صورت بلندی آن از ۵ متر تجاوز نمیکند.


در اواخر زمستان و اوایل پاییز زمانی که به درختان بعلت بی برگ و گل بودن  توجه کمتری می شود این درخت زیبا گل هایش را برروی شاخه های لختش قبل از پیدایش برگ هایش نمایان میکند.شبیه درخت  اما کوچکتر با گلهای صورتی متمایل به قرمز فراوان خوشه ای مانند

 گل هایی بدون گلبرگ است که با پرچم هایی فشرده احاطه شده است که در زیر آن برگچه هایی قهوه ای رنگ دارد 

گل های زیبای درخت انجیلی با پرچم های بلندش

منبع:https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=l480

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران