شماره

انواع گلهای فصلی

نام علمی و معرفی تصویر
1

گل داوودی

Chrysanthemum
indicum


شماره تماس:
09126947735 لشگری

 

2

گل تکمه ای

Gomphrena globosa

گلی یکساله از خانواده Amaranthaceae که بومی مناطق گرمسیری بودهگل در واقع عبارت است از مجموع فلس ها یا براکته های خشک به هم چسبیده، به طوری که یکی از گل های خشک محسوب می شود.دوره گلدهی آن طولانی بوده و از اواسط بهارتا اوایل پائیز گل می دهد و کاربرد آن در فضای سبز و پارک ها و نیز گل شاخه بریده می باشد.

تکثیر گل تکمه ای:

تکثیر از طریق بذر بوده که مستقیم یا از طریق نشا می باشد.

شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
3

گل بنفشه

 Viola

شماره تماس: 09126947735 لشگری

4

گل مارگریت

Lecanthemum Superbum

 

 گیاهی از خانواده Asteraceae علفی که یکساله کشت می شود ولی ارقام چندساله نیز دارد بومی جزایر قناری و اسپانیا و فرانسه که بعنوان گل شاخه بریده . همچنین در فضای سبز برای حاشیه کاری و نیز گلدانی کاربرد دارد. 
تکثیر: کاشت بذر ، تقسیم بوته ، قلمه ساقه

شماره تماس: 09126947735 لشگری

5

 اونوترا

گل مغربی

Oenothera
evening primrose

شماره تماس: 09126947735 لشگری

6

گل کروپسییس

Cropsis

شماره تماس:
09126947735 لشگری
7

گل تاج الملوک

colombia

Aqulegia

 

گیاهی چندساله از خانواده Ranunculaceae مقاوم به سرما گلبرگ ها دارای مهمیز مقاوم به سایه درختان گلدهی از اواسط اردیبهشت تا اواسط تابستان کاربرد آن فضای سبز،حاشیه خیابان ، پارک هابرخی اندام آن سمیست

تکثیر: کاشت بذر و تقسیم بوته

شماره تماس: 09126947735 لشگری

8

گل همیشه بهار

English marigold

Calendula officinalis

شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
9

گل میمون

Antirrhinum majus

شماره تماس: 09126947735 لشگری

10

گل ستاره ای

Cosmos sulphureus

گل ستاره ای یا شاه اشرفی گیاهی است از خانواده Asteraceae که بومی مکزیک و آمریکای مرکزی می باشد.دارای برگهایی بریده بریده به رنگ سبز تیره میباشد.ساقه های این گیاه نازک میباشد و از اواخر تابستان تا یخبندان گلها بر روی شاخه ها دیده میشوند .گلها به رنگهای زرد ، نارنجی و قرمز هستند .

تکثیر گل ستاره ای :

از طریق کشت مستقیم بذر و یا با نشاکاری انجام می شود.

شماره تماس: 09126947735 لشگری

11

گازانیا

Gazania

شماره تماس: 09126947735 لشگری

 

 
12

ناز ستاره ای

Sedum aster

گیاهیست  زیبا برای پارک و باغ و فضای سبز،بومی مکزیک و آمریکای مرکزی دارای برگ های ظریف و بریده بریده برنگ سبز با گل هایی برنگ سفیدصورتی قرمز بنفش ارغوانیآغاز گلدهی از اواخر تابستان تا شروع یخبندان
شماره تماس: 09126947735 لشگری
13

گل شب بوی معمولی

Matthiola incana

شماره تماس:09126947735 لشگری
 

زنبق رشتی

(سوسن دشتی)

Hemerocallis Fulva

گیاهی گلدار علفی، چندساله از خانواده Liliaceae و تفاوت آن با زنبق معمولی این است که در زنبق رشتی همه گلبرگ های نارنجی رنگ آن از قسمت میانی باز شده است ولی زنبق معمولی بعضی گلبرگ ها فذم برگشته دارد.کاربرد آن بعنوان مرزبندی در فضای سبز،کنار برکه و نهر ها ، باغ صخره ای و باغ ها می باشد.
تکثیر: تقسیم بوته 
شماره تماس:
09126947735 لشگری
14

گل لادن

Tropaeolum

گیاهی علفی یک ساله از خانوادهTropaeolaceae
 ولی رقم های چندساله نیز داردکه بومیآمریکای جنوبی و مرکزی است. بسیار پر رشد بوده ودارای انواع مختلف بالارونده، نیمه بالا رونده، پیچنده، پا کوتاه و  پا بلند است که اقسام پیچنده آن با دمبرگ های خود به دور دگیاهان مجاور خود می پیچند. برگ های گرد یا بیضی شکل آن سپر مانند بوده و دمبرگ به وسط پهنک وصل می شود.گل ها ممکن است کم پر یا پر پر بوده و به رنگ های زرد، زرد کمرنگ، نارنجی و قرمز دیده می شوند. برای کشت در گلخانه، سبدهای آویزان، کنار نرده ها و در حاشیه مناسب است.

تکثیر گل لادن:

تکثیر بوسیله بذر و قلمه است  بهترین راه افزایش آن، کاشت مستقیم بذرهای درشت آن در خرداد ماه در هوای آزاد است وچون به انتقال حساس است، بنابراین کمتر به صورت نشایی کشت می شود.
شماره تماس: 09126947735 لشگری
15

گل نازآفتابی

portulaca grandoflora

شماره تماس: 09126947735 لشگری
16

گل ابری

Ageratum houtonianum


شماره تماس:09126947735 لشگری
 
17

گیاه برگ نقره ای

Senecio cineraria


شماره تماس: 09126947735 لشگری
18

گل رودبکیا(کوکب کوهی)

RUDBECKIA HIRTA

شماره تماس:0912694735 لشگری
19

مریم گلی

(سلوی)

Salvia officinalis
(sage)شماره تماس: 09126947735 لشگری
20

گل برگنیا

Bergnia Cordifolia


گیاهی دائمی از خانواده saxifragaceae  ریزومدار با برگهای پهن چرمی قلبی شکل ،مقاوم به سرما که در هوای سرد یرنگ قرمز درمی آید با گل های خوشه ای برنگ صورتی ، قرمز،بنفش و سفیدکه در باغچه ها زیر سایه درختان می توان کاشت
تکثیر: بذر و تقسیم بوته


شماره تماس: 09126947735 لشگری
21

اختر

canna


گیاهی علفی ،چندساله از خانواده Cannaceae ریزومدار با ساقه طویل بدون انشعاب که بومی مناطق گرمسیری و معتدل است گلدهی طول مدت تابستان تا زمان یخبندان
تکثیر: کاشت بذر و تقسیم ریزوم

شماره تماس: 09126947735 لشگری
22

زلف عروس

Amarantus

شماره تماس: 09126947735 لشگری
23

گل آهاری

Zinnia


شماره تماس: 09126947735 لشگری
24

زبان در قفا

Delphinium

گیاهان یک ساله مقاوم و نیز چندساله علفی از خانواده Ranunculaceaeمی باشدبه طور معمول در ایران نوعی زبان در قفا به صورت وحشی می روید.رنگ گل های آن قرمز، صورتی، بنفش، آبی و سفید است. در گلکاری این گیاه به صورت یک ساله کشت می شود. دارای رقم های پاکوتاه (۱۵ سانتی متر) و پابلند (۱۷۰ سانتی متر) است. گل ها به صورت سنبله یا خوشه بوده و هرگل دارای یک مهمیز طویل است در بهار و پاییز، زمانـی که هوا خنـک است گل می دهد ولی به مجـرد گرم شدن هوا گل دهی آن متوقف می شود.

تکثیر زبان در قفا:

با تقسیم بوته، قلمه و بذر افزایش می یابد.
شماره تماس: 09126947735 لشگری
25

گل جعفری

Tagetes 

  
شماره تماس: 09126947735 لشگری
26

گل زنبق

Iris

 گیاهی دائمی از خانواده Iridaceaeو بومی اروپا با ارتفاع حدود ۶۰-۴۰ سانتیمتر می باشد. گلها در رنگهای مختلف زرد، بنفش، سفید، آبی و قرمز هستند و در اواسط اردیبهشت ماه ظاهر می شوند. دوره گلدهی بسیار کوتاه می باشد بطوریکه گلها ۲ تا ۳ هفته دوام دارند. زنبق را باید در محلی آفتابی کاشت در غیر اینصورت تنها برگها ظاهر می شوند و گلدهی نخواهیم داشت. آبیاری نیز باید به طور منظم انجام شود.
 

تکثیرگل زنبق :

از طریق تقسیم ساقه های زیرزمینی (ریزوم) در اوائل بهار یا پاییز می باشد. 
شماره تماس: 09126947735 لشگری
27

گل استکانی  

Campanula

Bellflowers

گیاهی دائمی و مقاوم به سرماازخانواده Campanulaceae 
با حداکثر ارتفاع ۶۰ سانتی متر می باشد، گلها به رنگ سفید، آبی، بنفش، و صورتی و شبیه به استکان هستند. زمان ظهور گل ها در اواسط بهار می باشد و گل ها تا اوائل تابستان دوام دارند. این گیاه در خاک های آهکی به خوبی رشد می کند، به محلی آفتابی نیاز دارد و آبیاری آن باید به طور منظم صورت بگیرد. پس از گلدهی باید ساقه های خشک گیاه را از پایین قطع کرد. 
 

تکثیر گل استکانی:

از طریق کاشت بذر می باشد.
شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
28

گل کوکب

Dahlia

گیاهی دایمی و گلدار از خانواده Asteraceaeو بومی مکزیک ، آمریکای مرکزی و کلمبیا و حساس به سرما با ریشه های غده ای گرد یا دوکی شکل می باشد. برگ ها مرکب، بزرگ و دندانه دار است و گل ها به صورت یک رنگ، دورنگ و چند رنگ شامل سفید، زرد، نارنجی، قرمز و بنفش دیده می شود. گل ها ممکن است کم پر، نیمه پرپر یا پرپر باشند.دارای ارقام پاکوتاه و پابلند است (۲۰۰-۳۰ سانتی متر). این گل به عنوان گل حاشیه ای و گل بریدنی استفاده می شود. از روی جوانه ها می توان رنگ گل را تشخیص داد. اگر جوانه سبز روشن باشد گل سفید یا زرد است و اگر جوانه قرمز باشد گل قرمز یا بنفش است.
تکثیر گل کوکب:
بذر، قلمه و تقسیم غده
شماره تماس: 091126947735 لشگری
29

گل اطلسی

petunias

شماره تماس: 091126947735 لشگری
30

گل آنمون،شقایق نعمانی

Anemone

شماره تماس: 091126947735 لشگری
31

گل ناز فرانسوی

Aptenia
cordifolia

شماره تماس: 091126947735 لشگری
32

گل تاج خروس
 

Celosia

شماره تماس: 091126947735 لشگری
33

آشلانتوس
 

Alternanthra

شماره تماس: 091126947735 لشگری
34

گل ناز رونده

Trailing ice plant

lampranthus 

شماره تماس: 091126947735 لشگری
35

 

 

 

 

    
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران