نیل زینتی:Indigofera decora

درختچه ای زینتی بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از خانواده Papilionaceae با گل های صورتی کمرنگ، ارغوانی و سفید که این گلهای درخشان رنگین به شکل گل نخود هستند،بعداً به شکل نیامهایی تبدیل می شوند که بذرشان را آسان می توان گرفت.گل افشانیِ رو به پایین،سبب می شود که نیل زینتی مانند پیچک کوتوله ی گل صورتی ویستِریا(wisteria) به نظر برسدتا ارتفاع کمتر از یک متر رشد می کند.بوته ی این گیاه پر ساقه با پاجوشهایی که همواره تولید می شوند خود را می گسترد.بد از ۱-۲ سال به حالت بلوغ می رسد و از آن زمان به بعد تشکیل دسته گلهای انبوهی می دهد.نیل زینتی جز در گرمترین مناطق ممکن است در زمستان از قسمت نزدیکِ سطح زمین بمیرد.گلهای جذاب نیل زینتی شبیه گل نخود و به رنگ مخلوطی از رنگهای صورتی روشن و ارغوانی و سفید است.این گلها از اوایل زندگی بوته ظاهر می شونددر نواحی گرم بهترین نشو و نما را دارد،اما برای مناطق حاره مناسب نیست.آفتاب کامل را ترجیح می دهد،اما نقاطی را که نصف روز آفتاب دار باشد نیز تحمل می کند.در اغلب خاکها نشو و نما می کند،ولی خاک بایئ خوب زهکشی شده باشد.اگر خاک با مواد آلی تقویت شود بوته ها خوش بنیه خواهند شد.نیاز مبرمی به کود ندارد،اما برای تقویت خاک می توان غذای کامل نباتی به آن افزود.گلها از اواسط بهار تا تابستان ظاهر می شوند.گلها ترکیبی از رنگهای صورتی روشن و سفید با آثاری از رنگ سنبل یا اسطوخودّوس دارد.

 

هرس نیل زینتی:

بعد از پایان گل دهی(در نواحی خنک در بهار)می توان هرس کرد یا منتظر ماند تا غلافهای بذر به و جود آیند.اگر تعداد پاجوشها بسیار زیاد باشد می توان تعدادی از آنها را قطع کرد و دور انداخت.

کاربرد نیل زینتی:

نیل زینتی را جلوی مرز مخلوط یا بین گیاهان یکساله و چند ساله بکارید. مناسب کنار مرز ها و ترکیب با درختچه های دیگر است

تکثیر درختچه نیل زینتی: 

بذر، قلمه نیمه خشبی در اواخر تابستان و پاییز
می توان از طریق کاشت بذری که پس از رسیدن نیام گرفته می شود آن را تکثیر کرد.قلمه های نیمه خشبی آن را نیز در اواخر تابستان و پاییز می توان گرفت و کاشت.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

بذر، قلمه نیمه خشبی در اواخر تابستان و پاییز

نیل زینتی را جلوی مرز مخلوط یا بین گیاهان یکساله و چند ساله بکارید. مناسب کنار مرز ها و ترکیب با درختچه های دیگر است

بعد از پایان گل دهی(در نواحی خنک در بهار)می توان هرس کرد یا منتظر ماند تا غلافهای بذر به و جود آیند.اگر تعداد پاجوشها بسیار زیاد باشد می توان تعدادی از آنها را قطع کرد.

تعداد بازديد : 275
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران