چگونگی تشخیص کمبود در درخت بادام: How to diagnose deficiency in almond tree

 

یکی از راه های تشخیص کمبود در بادام تجزیه ی برگی می باشد. اگر چه مقدار عناصر موجود در برگ در ماه های مختلف و شرایط گوناگون ممکن است متفاوت باشد،به هر حال بهترین زمان برداشت نمونه برگی در ماههای خرداد و تیر می باشد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

لشگری  :09304266103

فاتح  :09122275234

بهترین زمان برداشت نمونه برگی در ماههای خرداد و تیر می باشد.

تعداد بازديد : 325
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران