چگونگی تعیین سطح نور خورشید برای گیاهان آپارتمانی : How to Determine Sunlight Levels for

Houseplant


تابش نور خیلی زیاد یا خیلی کم میتواند سریعا به گیاه استرس وارد کند، و نیز آنها را مستعد آلوده به بیماری،آفات و همچنین مرگ زودرس کند.ممعمولا اندازه گیری مقدار نور خورشید در محیط بیرون و فضای باز بسیار ساده تر از نور داخل خانه است. شما بروشنی و واضحی مکان های سایه و یا روشن را میبینید. نور در فضای باز بسیار نافذ تراست.

تعیین نوع نوری برای گیاهان آپارتمانی:

بطورکلی سه نوع نوری برای گیاهان آپارتمانی وجود دارد که در ذیل با آنها آشنا میشویم.
 

نور روشن:

نور روشن منظور نوری ست که در تمام طول روز از پنجره جنوبی یا غربی بصورت مستقیم میتابد که حداقل باید روزی پنج تا شش ساعت یا حتی بیشتر باشد.البته بدست آوردن این میزان نور در زمستان مشکل است و برای بدست آوردن نور بیشتر گیاهتان را به پنجره نزدیک نکنید.بیشتر گیاهان به نور نیاز دارند ولی وقتی که برای دریافت نور بیشتر به پنجره نزدیکشان می کنید نمیتوانند مقدار سرمایی که در معرض آن قرار می گیرند را تحمل کنند.
 

نور غیرمستقیم: 

نور غیر مستقیم را در مکانهای جلوی پنجره شرقی میتوان یافت یا در اتاق هایی که نور کامل را از پنجره غربی یا جنوبی دریافت می کنند دارای نور غیر مستقیم هستند.
 

نور کم:

بسیاری از اتاق ها بخصوص در فصل زمستان دارای نور کمی هستند.اتاق هایی که دارای پنجره های شمالی یا پنجره هایی که تا اندازه ای سایه دارند و شما در آن اتاق ها بسختی قادر به خواندن روزنامه هستید مکان هایی با نور کم هستند.
 

مدت زمان نورخورشید برای گیاهان:

بعضی از گیاهان به یک روز کامل نور خورشید نیاز دارند. خوشبختانه بسیار از گیاهان در طول مدت زمستان به خواب می روند که شامل گیاهان آپارتمانی هم میشود.با اینحال ممکن است که هنوز نیاز به تامین نور اضافی برای گیاهتان داشته باشید بخصوص اگرنتوانید  نقطه روشن ایده آلی برای گیاهتان پیدا کنید تا نور کافی داشته باشد.

تغییرات فصلی:

فقط این طول روز نیست که با تغییرات فصل تغییر می کند. زاویه خورشید هم متفاوت است.وقتی که روز بلند است خورشید در بالای آسمان است پنجره های غربی شما در معرض نور کامل در تمام طول روز هستند.
وقتی که روزها کوتاه می شوند و زاویه خورشید پایین می آید حتی پنجره های غربی نیز نور کافی برای گیاهان آفتاب دوست را تامین نمی کنند.

گیاهان اگر نور مورد نیازشان را دریافت نکنند رنگ پریده میشوند. همچنین به برگ های جوان گیاه توجه کنید که به علت کمبود نور کوچکتر از حد معمول هستند.

منبع:https://www.thespruce.com/how-to-determine-sunlight-levels-for-houseplants-1402652

 

Translator:Farangis Alborz

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری :09304266103 

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران