تکثیر گیاه فیکوس لیراتا:

تکثیر فیکوس لیراتا از طریق قلمه انتهایی:

تکثیر گیاه فیکوس لیراتا یا همان فیکوس ویولونی از طریق ریشه دار کردن قلمه انتهایی می باشد که جالب است که بدانید چه در خاک مرطوب و  یا درون آب می تواند ریشه دار شود .اندازه قلمه ها همان حدود ۱۰ سانتی متر باشد کافیست و البته دیده شده که بدون برگ هم ریشه دار شده اند البته استفاده از هورمون های ریشه زا روند تولید ریشه را بهبود میبخشد.

تکثیر فیکوس لیراتا از طریق قلمه برگ:

خیلی جالب است که بدانید فیکوس لیراتا را از طریق قلمه برگ هم می توان تکثیر کرد که البته درصد موفقیت آن کم است ولی روشی است که امتحان شده و جواب هم داده است.

منبع:https://fiddleleaffigplant.com/fiddle-leaf-fig-propagation-6-easy-steps/

برای تهیه بهترین و سالمترین گیاهان آپارتمانی ،نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران