شمشاد طلایی:Euonymus japonic Golden

           553                        4

                                                                                                  شمشاد طلایی نهال تولید شده نهالستان نهال سبز

شمشاد طلایی ازارقام ابلق شمشاد است و از خانواده Celastraceae می باشد.

کاربرد شمشاد طلایی:

کاربرد شمشاد طلایی برای پرچین، حاشیه باغ ها، جداکننده فضای سبز، کاشت توده ای میباشد.      

تکثیر شمشاد طلایی:

تکثیر و ازدیاد شمشاد طلایی با بذرمی باشد  ولی بهترین روش قلمه نیمه خشبی در ماههای آخر بهار یا پاییز می باشد و درضمن توجه داشته باشیدکه قلمه انتهایی  قلمه ها حتما باید از شاخه هلی ابلق انتخاب شوند.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران