شمشاد طلایی:Euonymus japonic Golden

           553                        4

                                                                                                  شمشاد طلایی نهال تولید شده نهالستان نهال سبز

شمشاد طلایی ازارقام ابلق شمشاد است و از خانواده Celastraceae می باشد.

کاربرد شمشاد طلایی:

کاربرد شمشاد طلایی برای پرچین، حاشیه باغ ها، جداکننده فضای سبز، کاشت توده ای میباشد.      

تکثیر شمشاد طلایی:

تکثیر و ازدیاد شمشاد طلایی با بذرمی باشد  ولی بهترین روش قلمه نیمه خشبی در ماههای آخر بهار یا پاییز می باشد و درضمن توجه داشته باشیدکه قلمه انتهایی  قلمه ها حتما باید از شاخه هلی ابلق انتخاب شوند.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103    

فاتح     :09122275234

تکثیر و ازدیاد شمشاد طلایی با بذرمی باشد  ولی بهترین روش قلمه نیمه خشبی در ماههای آخر بهار یا پاییز می باشد و درضمن توجه داشته باشیدکه قلمه انتهایی  قلمه ها حتما باید از شاخه هلی ابلق انتخاب شوند.

کاربرد شمشاد طلایی برای پرچین، حاشیه باغ ها، جداکننده فضای سبز، کاشت توده ای میباشد.

تعداد بازديد : 227
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران