گل آپارتمانی گلشانه:Ctenanthe 

گیاه هرگز هرگز: never,never plant

گیاه ته نانته یا گل شانه از گل های آپارتمانی می باشد که از خانواده مارانته Marantaceae  می باشد گیاهانی همیشه سبز ،دائمی و بومی نواحی مرکزی و جنوبی آمریکاست که گیاهی جذاب با برگ های ابلقش است.

به این گیاه نام هرگز هرگزnever,never هم داده اند و همچنین به آن گیاه دعا هم میگویند و آن به علت افراشته شدن برگ های آن و حالت دعا گرفتن است.
این گیاه به مکانی سایه نیاز دارد و بهترین محل برای نگهداری آن کنار پنجره های شمالی غربی می باشد ولی در نظر داشته باشید که سایه بیش از حد نیز باعث می شود برگ هایش رنگ ابلقی خود را ازدست داده و یکنواخت شود و دیگر جذابیت خود را نداشته باشد.

واریته های گیاه ته ناته:

 C. lubbersiana:

این واریته از گیاه ته ناته از گیاهان دائمی می باشد که ارتفاع آن به ۲ متر هم می رسد.با شاخه هایی که دارای برگ هایی بیضی شکل با رنگ سبز تیره خالخالی و رگه های زرد دنگ  

 
C. oppenheimiana:

  

اینواریته از گیاه ته ناته که به سه رنگ هم نامیده می شود از درختچه های همیشه سبزو دائمی  می باشد که برگ های نیزه ای شکل سبز با ابلقی زیاد با رنگ کرم و سبزنقره ای که که زیر آن برنگ قرمز کمرنگ می باشد.

 

 C. burle-marxii:

 

این گونه از واریته های دائمی و همیشه سبز با ساقه هایی با پرز های نرم صورتی -سبز کمرنگ با برگ هایی بیضی شکل با پرز هایی نرم  که رنگارنگ با سبز تیره که روی آن با رنگ سبز نقره ای پوشیده شده است.

تکثیر گیاه گلشانه:

 گیاه آپارتمانی   گلشانه از طریق تقسیم بوته و کاشت بذر قابل تکثیر است.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103 

فاتح     :09122275234

گیاه آپارتمانی   گلشانه از طریق تقسیم بوته و کاشت بذر قابل تکثیر است.

به آن گیاه دعا هم میگویند و آن به علت افراشته شدن برگ های آن و حالت دعا گرفتن است.

تعداد بازديد : 310
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران