نی خیزران: Bambusa vulgaris

نی خیزران یا نی بامبو یا نی چینی و یا بامبو چینی گیاهی ست از خانواده پوآسه که بومی جنوب چین می باشد که امروزه در کل دنیا به عنوان گیاهی که در فضای سبزبخصوص بخاطر رشد زیادی که دارد به عنوان دیوارسبز کاربرد زیادی دارد.
این گیاه در نواحی گرم و مرطوب و نیمه گرم و مرطوب میتواند به سرعت تکثیر یافته و پخش شود. در واقع هر کجا که آب باشد نی خیزران رشد تکثیر میابد مانند حاشیه رودخانه ها.

تکثیر نی خیزران:

نی خیزران از طریق تکثیر غیرجنسی و رویشی براحتی تکثیر می یابد یکی از طریق ریزوم هایش که در نزدیکی سطح زمین است و براحتی تکثیر می شود و دیگری با قطعات ساقه که ریشه دار می شود و گیاه جدیدی را بوجود میاورد.

منبع:https://www.cabi.org/isc/datasheet/8398
farangis alborz :translator

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال  های ارقام سیب و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103   

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران