تکثیر درخت زردآلو:Apricot propagation

                                                         
زرد آلو با نام  علمی prunus armeniaca  می باشد و درخت زردآلو در هوای معتدل گرم بهتر از نقاط دیگر رشد می کند در نقاط سرد باید آن را در مقابل آفتاب کاشت.
تکثیر درخت زردآلو به طریقهای انجام میپذیرد:

از طریق کاشت مستقیم بذر که بعلت هتروزیگوت بودن نهال مورد نظر بدست نمی اید و معمولا از روش های رویشی یا غیرجنسی استفاده می شود.مانند پیوند زدن،کاشت قلمه
از طریق پیوند زدن که این روش تکثیر محصول بهتری داده و رواج بیشتری دارد.
کاشت قلمه که بهتر است قلمه از شاخه های رشد یافته از سال قبل باشد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

صحرایی: 09355161163  

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران