نهال عرعر: آیلان:Ailanthus aitissima


این درخت از خانواده (Simaroubaceae) است.بومی چین و جنوب کره و ژاپن است. امروز در همه قاره‌ها با آب و هوای گرم تا معتدل یافته می‌شود.گونه‌ای درخت است که رشد سریعی دارد. ریشه‌های آن به سرعت پراکنده می‌شوند، در شرایط مناسب تند و بوته‌وار می‌روید. جوانه‌های خرم و پربرگ از ریشه‌های پراکنده سرمی‌زنند و تا دو سه متر می‌بالند و منطقه نمناک را یکساله می‌پوشانند. درختی است دوپایه خزان کننده و پهن برگ، با ارتفاع18 تا 22 متر، با قطر تاج 5 تا 15 متر و فرم تاج گرد یا گلدانی شکل و نامنظم.درختان چنین جنگلی پس از بیست تا بیست و پنج سال به ارتفاع حدود سی متر می‌رسند. جوانه‌ها صاف و قهوه‌ای و میانشان به نسبت پوک است. پوست تنه نوع ایرانی در بلوغ و پیری رفته رفته به سفیدی می‌گراید. تاج درخت چتری ناآراسته‌است. برگچه‌های بیضی شکل، صاف و براق بر دمبرگ سی تا نود سانتی روبروی هم ریسه شده و برگ پرورش بزرگی فراورده‌اند. عرعر ایرانی حدود فروردین جوانه می‌زند و برگهای سرخ‌فام سربر می‌آورند. برگریزانش دیرگاه پاییز روی می‌دهد و برگها نخست به زردی می‌گرایند. یکی از گیاهان دوپایه‌است، به این معنا که گلهای نر بر درخت نر و گلهای ماده بر درخت ماده پدید می‌آیند. گلهای عرعر از پایان اردیبهشت می‌شکفند و بوی ناخوشایندی می‌پراکنند. گفته‌اند، این بو از گل نر برمی خیزد. در تیر ماه میوه‌های زبان گنجشک مانند، که مغز در میان پوستهٔ بالداری درلمیده، بر خوشه‌های هزاردانه‌ای برون می‌ریزند.

  کاشت این درخت بهتر است در محل آفتابی کامل تا نیمه سایه باشد. در هر نوع خاکی می روید. خاکهای لومی و تقریبا مرطوب را ترجیح می دهد. نسبت به سیل و سایه حساس است. هوای دودآلود صنعتی را بخوبی تحمل می کند و به آب کمی نیاز دارد . برای تامین برگهای فراوان و کنترل رشد آن در اوایل بهار می توان آنرا هرس نمود.


شماره تماس: 09126947735 لشگری 

   کاربرد درخت عرعر یا آیلان:  

  این درخت به علت رنگ زرد کمرنگ چوبش در کابینت سازی  استفاده می شود. درخت ماده برای حاشیه خیابانهامناسب است، و از پایه نر به علت تولید بوی نامطبوع در زمان گلدهی استفاده نمی شود. از عرعر بخاطر زيبايی برگ و ميوه، سایه اندازی آن،کاشت انبوه به دلیل سریع الرشد بودن آن به عنوان پرکننده و جلوگیری از فرسایش خاک در اثر سیلاب در فضا‍ ی سبز مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین یرگ های آن برای خوراک کرم ابریشم نیز مناسب است.
هشدار: لازم به ذکر است که ریشه قوی و سریع الرشد این درخت با قدرت نفوذ زیادی ک دارد می تواند به راحتی به دیوار ها، لوله های آب، سیستم فاضلاب، جاده و ریل راه آهن آسیب زیادی بزند و یا با تولید مواد آللو پاتیک باعث کم شدن و از بین رفتن گیاهان بومی منطقه شود. گرده و مواد شیمیایی آن باعث ایجاد آلرژی هستند و در موارد نادر باعث مسمومیت و مرگ افراد می شود.


شماره تماس: 09126947735 لشگری

 

   تکثیر درخت عرعر:

  تکثیر درخت عرعر از طریق بذر :

    ازدیاد درخت عرعر از طریق بذرکاری انجام میشود. هرچند بدون تیمار هم بذرها جوانه میزنند ولی نتیجه بهتر با تیمار سرمایی در دمای 4 درجه سانتیگراد در مدت دو ماه حاصل میشود. بذر در فروردین ماه به عمق 0.5 سانتی متر بکارید  و روی بذر را با لایه نازکی از ماسه بادی می پوشانند.

 تکثیر درخت عرعر از طریق قلمه ریشه:

   تقسیم ریشه  یا قلمه گیری از ریشه و کاشت در خاک سبک که در بهار انجام میگیرد

شماره تماس:09126947735 لشگری

  لشگری  : 09304266103

فاتح     :09122275234

تقسیم ریشه  یا قلمه گیری از ریشه و کاشت در خاک سبک که در بهار انجام میگیرد

تکثیر درخت عرعر از طریق بذر و قلمه ریشه انجام می شود.

کابینت سازی، حاشیه خیابانها، جلوگیری از فرسایش خاک ، فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین برگ های آن برای خوراک کرم ابریشم نیز مناسب است.

تعداد بازديد : 123
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران