بوته انگور بیدانه زرد  انگور بیدانه زرد خوشه های بلندی دارد که دانه های آن سفید مایل به زرد رنگ است.

زمان رسیدن انگور بیدانه زرد:

    زمان رسیدن انگور بیدانه زرد اواسط مرداد ماه در تابستان است و جزو انگورهای میان رس به شمار می رود.

مصارف انگور بیدانه زرد:

انگور بیدانه زرد برای مصارف تازه خوری و کشمش مورد استفاده قرار می گیرد.

برای تهیه بهترین بوته های انگور بیدانه زرد لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.


شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران