درخت نارون اوجا :ulmus minor

درخت نارون اوجا که در اروپا به elm english معروف است درختی ست نور دوست با ارتفاع حدود 30 متر با قطر 1متر تقریبا سریغ الرشد است با تنه ای شیاردار با برگ هایی بیضی شکل با حاشیه دندانه دار و کمی کرک 
 

برای تهیه نهال های سالم و قوی درخت نارون اوجا  لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752  
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران