گیاهان آپارتمانی-نهال کرج
شماره گیاهان آپارتمانی نام علمی و معرفی تصویر 1 پوتوس  Scindapsus aureum Epipremnum aureum شماره تماس: ...
مشکلات عمده گیاهان آپارتمانی-نهال گرج
مشکلات عمده گیاهان آپارتمانی: آبیاری زیاد: آبیاری زیاد بیشترین آسیبی است که گیاهان آپارتمانی میبینند.همیشه رطوبت خاک گلدان را بررسی کنید. اگر بوی بد و گندیدگی از ریشه احساس کردید زهکشی گلدان را اصلاح کنید تا آب اضافی از زیر گلدان خارج شود ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران