گیاه برگ انجیری-نهال کرج
گیاه برگ انجیری: Monstera plant گیاه مونسترا که این جنس دارای بیش از 50 گونه می باشد از خانواده Araceae  بوده و بومی نواحی گرم و مرطوب آمریکا می باشد و نام آن از کلمه لاتین monstrous"یا "abnormal که به برگ های ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران