نهال کاج-نهال کرج
   نهال کاج: Pinus        کاج  بانام علمی Pinus و به عربیصنوبر نوعی درخت از دسته مخروطیان است و از خانواده  کاجیان (pinaceae ) ...
کاج نوئل-نهال کرج-کاج کریسمس
درخت کاج نوئل سبز، کاج کریسمس   (picea Abies) معرفی درخت کریسمس: درخت کاج نوئل سبز که از کاج های محبوب است و بنام درخت کریسمس شناخته می شود.بهتر است بدانید که درخت کاج کریسمس یک درخت همیشه سبز و بزرگ بومی قسمت مرکزی و شمالی اروپاست ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران