نهال کاج-نهال کرج
   نهال کاج: Pinus        کاج  بانام علمی Pinus و به عربیصنوبر نوعی درخت از دسته مخروطیان است و از خانواده  کاجیان (pinaceae ) ...
نهال کاج مطبق-نهال کرج-درخت کاج مطبق-کاج مطبق گلدانی- فروش کاج مطبق-قیمت کاج مطبق
 کاج مطبق :Araucaria excelsa   کاج مطبق از انواع سوزنی برگان است که بومی استرالیا می باشد و به نور معمولی ، هوای خنک ، خاک همیشه خیس، رطوبت نسبی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد و خاک کمی اسیدی احتیاج دارد .   عادت رشدی کاج مط ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران