نهال کاج-نهال کرج
   نهال کاج: Pinus        کاج  بانام علمی Pinus و به عربیصنوبر نوعی درخت از دسته مخروطیان است و از خانواده  کاجیان (pinaceae ) ...
نهال کاج تهران-نهال کرج-کاج الدریکا
درخت کاج تهران (الدریکا):کاج افغانی   کاج تهران که بومی افغانستان،روسیه و ایران است  نیاز به نور مستقیم خورشید دارد .دارای شاخه هایی قوی با برگ های سوزنی نرم است با عطری ملایم و تازه که انتخاب خوبی برای کسانی که مناطق آب و هوایی خشک ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران