نهال رز ساناز-نهال کرج
رز ساناز:Rose sanaz،Rosa chinensis   رز ساناز: رز ساناز با نام علمیRosa spp: Rosa chinensis از خانواده Rosaceae ارقامی از رزهای مینیاتوری هستند و از تلاقی رزچینی و رز معمولی بدست می آید با گل های کوچ ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران