درختچه دم موشی-نهال کرج
   درختچه دم موشی (بودلیا) :Budllia Davidii دم موشی یا بودلیا که یاس بنفش تابستان نیز نامیده می شود درختچه ای زیبا از خانواده Scropholariaceae بومی چین وژاپن می باشد نام گونه این درختچه برگرفته از نام مبلغ مسیحی به ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران