نهال پیراکانتا-نهال کرج
پیراکانتا یا خار مصری:Pyracantha coccinea   پیراکانتا درختچه ای خاردار با میوه  های آلبالویی رنگ از خانواده گلسرخیان بومی جنوب شرق اروپا و آسیا که  درختچه ای همیشه سبز است با حداکثر ارتفاع حدود ۴ متر و گل های سف ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران