لیلکی آمریکایی-نهال کرج
   درخت لیلکی آمریکایی،لیلکی بی خار (Gleditsia Triacanthos)  درخت لیلکی آمریکایی:  honey locust    درختی است خزان پذیر و خاردار از خانواده  Fabaceae که بومی آمریکای شمالی میباشد ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران