برگ بو - نهال کرج
   درختچه برگ بو: Laurus nobilis : Bay laurel       درختچه برگ بو: برگ بو به صورت درختچه و درخت یافت می شودو از خانواده Lauraceae می باشد و  این گیاه بومی منطقه ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران