نهال ماگنولیا-نهال کرج
ماگنولیا ماگنولیا درخت و درختچه ای برگ ریز و یا  همیشه سبز می باشد از  خانواده magnoliaceae میباشد . ماگنولیا دارای ارقام گوناگون زمستانه و تابستانه با رنگ ها و شکل متفاوت گل ها می باشد.   ماگنولیا تابستانه :magno ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران