درختچه سایه دوست سماق-نهال کرج-فروش نهال سماق
درختچه سماق سایه دوست: Rhus typhina گر چه درختچه سماق  در محیط های آفتابی ،نیمه افتابی بهترین رشد را میکند ولی در محیط های سایه هم  بخوبی می تواند زینت بخش فضای سبز ما باشد.این درختچه خیلی سریع رشد می کند و خاکی سبک و مرطو ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران