گیاه زامی فولیا-نهال کرج
گیاه زامی فولیا:ZZ plant : Zamioculcas zamiifolia   گیاه زامی فولیا از خانواده  Araceae  بوده و گیاهیست همیشه سبز و کم توقع از این رو نام جواهر زنگبار نیز به آن داده شده است. ارتفاع معمول آن 90-60 سانتیمتر است و برگ ها ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران