گل شب بو- نهال کرج
 گل شب بو:Matthiola    گل شب بو گیاهی یک ساله یا دو ساله است که به عنوان یک ساله مقاوم کشت و کار می شود و یک گیاه زینتی بسیار زیباست که در بهار بهترین زمان کاشت این گیاه است علت نامگذاری این گیاه به نام شب بو، این است ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران