گل آهاری-نهال کرج
   گل آهاری:Zinnia  گل آهار بومی مناطق جنوب غربی آمریکا و مکزیک میباشد این گل گونه های متفاوتی دارد  یک ساله با برگ های به نسبت پهن، دراز و نوک تیز  وتا حدودی خشن بوده و به صورت متقابل و بدونه دم بر ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران