نهال کامیس پاریس- نهال کرج
        کامیس پاریس ،لاوسون :(chamaecyparis lawsonia )     درختی است هرمی شکل از خانواده Cuprecaceae که به لاوسون یا شبه سرو ها معروفند. دارای شاخه های گسترده و آویخته و شاخه اصلی که نوک آن خمیده ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران