نهال گل محمدی-نهال کرج
  گل محمدی:Rosa damascena درختچه ای چندساله،خزاندار، تیغدار از خانواده Rosaceae بومی آسیا،اروپا ،آمریکا و آفریقا دارای شاخه‌های گل دهنده تیغ دار، استوانه‌ای شکل، بدون شیار و دارای برگهای مرکب شانه‌ای که دارای ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران