درختچه ختمی درختی_نهال کرج
  ختمی درختی: Hibiscus Syriacus درختچه ای از خانواده Malvaceae بومی آسیا  که   در مناطق سردسیر رشد می کتد این درختچه در کشور ما در مناطقی از استان های مازندران، گرگان، گیلان، همدان،اصفهان، فارس ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران