نهال انگور صاحبی-نهال کرج
انگور صاحبی انگور صاحبی از انواع انگورهای تازه خوری است که در ایران کشت و کار می شود. مشخصات انگور صاحبی: انگور صاحبی دارای حبه هایی درشت است با پوستی نازک که به همین دلیل چزو انگور های تازه خوری است و  به صورت کشمش مصرف ندارد.و حبه ها ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران