نهال فندق-نهال کرج-خرید نهال کرج
درخت فندق:Hazelnut   درخت یا درختچه فندق که به زبان یونانی Corylus  نیز نامیده می شود ازخانواده Betulaceae  و دارای 26 گونه است.اساسا درختان یا درختچه هایی بزرگ برگ ریز هستند که بومی نواحی نیمکره شمالی هستند . این د ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران