درختچه ابریشم مصری
   درختچه ابریشم مصری:Caesalpinia gilliesii ابریشم مصری: پرندهٔ زرد بهشت   یک درختچه زود رشد و نیمه همیشه سبز است که ممکن است تمامی برگ‌های خود را بر اثر سرما از دست بدهد این گیاه بومی مناطق ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران