درختچه سایه دوست کاملیا- نهال کرج
درختچه سایه دوست کاملیا: این درختچه سایه دوست بطور دايم از پاییز تا اواخر پاییز روی گل است.این گیاه زیبا دارای  رنگ آمیزی زیبا و متنوعی در گل هایش است که تعدادی از واریته های آن معطر هم هستند.دارای برگ هایی براق و برنگ سبز روشن است که ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران