بوته انگور بیدانه قرمز-نهال کرج
بوته انگور بیدانه قرمز  دانه های انگور بیدانه قرمز گرد و درشت ،آبدار و خوشمزه است که دارای خوشه های بلند است و برای مناطق گرمسیر و معتدل مناسب می باشد. زمان رسیدن انگور بیدانه قرمز: زمان رسیدن انگور بیدانه قرمز اواخر تابستان است و جز ...
کاشت نهال انگور-نهال کرج
چگونه بوته انگور را بکاریم:  بوته انگور ریشه لخت راچگونه بکاریم: 1-قبل از هر اقدامی بهتر است که ریشه بوته را به مدت 3-4 ساعت در آب یخیسانیم. 2-مرحله بعد باید تمامی شاخه های کوچک را بجز شاخه های قوی را قطع کنید. 3- بوته را باید ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران