نهال انار شیرین یزد-نهال کرج
درخت انار شیرین یزد:   انار شیرین یزد دارای دانه هایی برنگ صورتی و یا سفید رنگ می باشد .با پوستی نازک که سبب می شود ترک های زیادی بخورد و باعث عمر ماندگاری کوتاه آن شود.   ماندگاری انار شیرین یزد: این رقم انار گه دارای پوست ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران