نهال اقاقیا_ نهال کرج
  اقاقیا        درخت اقاقیا درختى است با گل‌هاى زیبا از خانواده Fabaceae   که برگ‌هاى آن در بهار بسیار زیبا به رنگ ‌سبز جالبى بیرون مى‌آیدبومى امریکاى شمالى است ولى در تمام نواحى اروپا و آسیا ا ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران