درختچه سایه دوست کاملیا- نهال کرج
درختچه سایه دوست کاملیا: این درختچه سایه دوست بطور دايم از پاییز تا اواخر پاییز روی گل است.این گیاه زیبا دارای  رنگ آمیزی زیبا و متنوعی در گل هایش است که تعدادی از واریته های آن معطر هم هستند.دارای برگ هایی براق و برنگ سبز روشن است که ...
درختچه کلترا-نهال کرج-فروش درختچه سایه دوست کلترا
درختچه کلترا:Clethra alnifolia به دنبال درختچه سایه دوست میگردید؟ما درختچه کلترا را به شما معرفی میکنیم این درختچه کوتاه قامت که بومی شرق و جنوب شرقی اسیا و همچنی  شمال و جنوب آمریکاست متحمل به خشکی و خاک های اسیدی و بارش های نمکی است ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران