گل کروپسیس-نهال کرج
   گل کروپسیس:Cropsis Coropsis grandiflora گل کروپسیس با نام علمیCoropsis grandiflora گیاهی است از خانواده Asteraceaeبومی مناطق شمالی آمریکا و جنوب شرقی ایالات متحده که بیش از 100 گونه مختلف دارد این گیاه به ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران