نهال بادام سوپرنووا:Supernova Almond

بادام سوپرنووا بومی گشور ایتالیاست دیر گل ده ولی زوئرس از ویژگی های مهم این رقم بادام خودسازگاری و خودباروری آن است که یک مزیت به حساب می آید.
 

مشخصات مغز بادام سوپرنووا:

با میوه ای به اندازه متوسط تا بزرگ با مغزی به رنگ قهوه ای روشن یا زرد-قهوه ای و نیمه سخت با سطحی خشن و طعمی مطبوع

باروری بادام سوپرنووا:


بادام سوپرنووا از ارقام خودتلقیح خودسازگار است و این بهترین مزیت این رقم به حساب می آید.

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران