آلبالوی مجاری رقم سیگانی

نهال آلبالوی مجاری رقم سیگانی  از ارقام اصلاح شده است که دارای میوه ای گرد و درشت با رنگ قرمز تیره با دم کوتاه 

تکثیر آلبالو سیگانی:

با پیوند برروی پایه آلبالوی وحشی و یا آلبالوی محلب بدست می آید که از سال دوم بار می دهد و از سال پنجم به باردهی اقتصادی می نشیند .

ویژگی مثبت و حسن آلبالو سیگانی:


ویژگی مثبت این رقم سست بودن دم میوه پس از رسیدن است که میوه رسیده روی درخت نمی ماند و میریزد که مناسب با برداشت مکانیزه بوده و با دستگاه های لرزاننده برداشت میوه براحتی قابل برداشت است.

برای تهیه این رقم آلبالو و نهالی قوی و سالم لطفا با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 

فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران