انگور صاحبی

انگور صاحبی از انواع انگورهای تازه خوری است که در ایران کشت و کار می شود.

مشخصات انگور صاحبی:

انگور صاحبی دارای حبه هایی درشت است با پوستی نازک که به همین دلیل چزو انگور های تازه خوری است و  به صورت کشمش مصرف ندارد.و حبه هایی به رنگ های قرمز و سفید   دارای دانه که از نظر زمان رسیدن میوه متوسط رس و در شهریور ماه می رسد.

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال انواع ارقام انگور ، انگور صاحبی و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران