بوته انگور بیدانه قرمز


 دانه های انگور بیدانه قرمز گرد و درشت ،آبدار و خوشمزه است که دارای خوشه های بلند است و برای مناطق گرمسیر و معتدل مناسب می باشد.

زمان رسیدن انگور بیدانه قرمز:

زمان رسیدن انگور بیدانه قرمز اواخر تابستان است و جزو انگور های میان رس می باشد.

کاربرد انگور بیدانه قرمز:

انگور بیدانه قرمز  مجلسی بوده و برای مصارف تازه خوری استفاده می شود .

 برای تهیه بهترین  و سالم  ترین بوته های انگور قرمز بیدانه لطفا" با نهالستان نهال کرج  با شماره های زیر تماس بگیرید.


شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران